Vznik

Projekt Lumina Nox vznikal postupně,po skladbách v průběhu roku 2019 v hlavě jediného člověka.
Po skladbách,které byly buď tak pomalé nebo pochmurné nebo jen zkrátka trochu jiné na to,aby se daly použít v aktuálních hudebních seskupeních autora.
Vznikaly převážně v noci,tudíž za umělého, NOČNÍHO OSVĚTLENÍ ,které dalo nakonec jméno celému projektu.
Ten se však naplno rozjíždí až počátkem roku 2020,kdy nastaly pro vznik právě ty nejpříhodnější podmínky…