Covenant

My room , me and my expectance in the dark. 
The midnight bell sounds from afar.
At first it was a joke , amusement and lark ,
but those steps are clenching my heart.

I really called him!  What now?  What to say? 
How do I speak?  I can’t breathe.
All my former courage flew away ,
don’t feel my hands nor my feet.

I can’t see anyone , but I hear the voice.
It sounds like inside my head.
Even if I don’t wanna hear , I’ve no choice.
But the tone… He can not be bad.

Thanks for inviting , I’m honored , my friend.
I’ve got the offer for you.
I’ll explain to you all you don’t comprehend.
Whatever you ask me I’ll do.

I’m a crystal dew drop on a leaf of red rose.
Taste , no more self-denying.
I tender something  no one else knows.
My arms , the place you can hide in.

Imagine… a thought becomes reality. 
Any wish you make , come true.
Every human soul longs for serenity.
It’s just the least I can do for you.

No bloody signature , it’s not a business at all.
It’s a gift only to be received.
There’s no hell , no flames down below.
It’s just a story for the weak to believe.

I offer you the might to be irresistible.
No one will refuse , whatever you need.
I tender a power to be invincible.
Make each of your enemies bleed.

So I accept it , here is my hand ,
show me all you can do.
What’s your advantage I don’t understand ,
but I know I want to believe you.

Thanks for inviting , but I’m sorry my friend.
I’ve got bad news for you.
You played with something you don’t comprehend.
And now there’s nothing you can do.

I’m a poisoned dew drop on a bloody red rose.
With every smile my lips are lying.
I tender something no one else knows.
My arms , the place you can die in.

Úmluva

Můj pokoj,já a moje očekávání ve tmě.
Z dálky zní půlnoční zvon.
Ze začátku to byl vtip,pobavení a legrace,
ale ty kroky mi svírají srdce.

Opravdu jsem ho přivolal! Co teď? Co říct?
Jak mám mluvit? Nemůžu dýchat.
Všechna má dřívější odvaha je pryč.
Necítím ruce ani nohy.

Nikoho nevidím,ale slyším hlas.
Zní jako uvnitř mé hlavy.
I když nechci poslouchat, nemám na výběr.
Ale ten tón…nemůže být zlý.

Díky za pozvání,jsem poctěn,příteli.
Mám pro tebe nabídku.
Vysvětlím ti vše,co nechápeš.
Udělám,oč mě požádáš.

Jsem křišťálová kapka rosy na lístku rudé růže.
Ochutnej,už žádné odříkání.
Nabízím něco,co nikdo jiný nezná.
Mou náruč,místo kde se můžeš schovat.

Představ si… myšlenka se stává skutečností.
Jakékoli přání se vyplní.
Každá lidská duše touží po klidu.
Je to to nejmenší,co pro tebe mohu udělat.

Žádný krvavý podpis,není to obchod.
Je to jen dar,který stačí přijmout.
Peklo neexistuje,žádné plameny tam dole.
Je to jen pohádka pro slabochy.

Nabízím ti moc být neodolatelný.
Nikdo neodmítne,ať budeš chtít cokoli.
Poskytuji sílu být neporazitelný.
Nech každého z tvých nepřátel krvácet.

Tak tedy přijímám,zde je má ruka.
Ukaž všechno co umíš.
Jaký z toho budeš mít užitek nechápu,
ale vím,že ti chci věřit.

Díky za pozvání,ale je mi líto,příteli.
Mám pro tebe špatné zprávy.
Hrál sis s něčím,čemu nerozumíš
a teď už není nic,co bys s tím mohl udělat.

Jsem otrávená kapka rosy na krvavě rudé růži.
S každým úsměvem mé rty lžou.
Nabízím něco,co nikdo jiný nezná.
Mou náruč,místo kde můžeš zemřít.