Destiny

I see you… blind man!
You live in fear of your own lies.
They still… surround you.
Don’t close your eyes.

Don’t tell me… which way
I gotta choose , this one chose me.
I just… perceive
my destiny.

So I’m coming.
From the ashes I will rise.
New born messiah
with fire in his eyes.

I’m not… a leader.
No one will stay to follow me.
I’m a fire… desire
for set you free.

I know… my destiny,
because it’s me. I’m the destiny of all.
In ruins… of this world
I’ll reborn.

Tonight…
When angels call my name
and my breath feeds the flame.
And the world you used to see ,
is just a part of history.

No fortune , might or fame ,
life will never be the same.
And my legacy will be
open arms of destiny.

So I’m coming.
From the ashes I will rise.
New born messiah
with fire in his eyes.

Tonight…
When angels call my name
and my breath feeds the flame.
And the world you used to see ,
is just a part of history.

No fortune , might or fame ,
life will never be the same.
And my legacy will be
open arms of destiny.

Osud

Vidím tě , slepče!

Žiješ ve strachu z vlastních lží.
Stále tě obklopují ,
nezavírej oči.

Neříkej mi , jakou cestu si mám vybrat ,
tahle si vybrala mě.
Já si jen uvědomuji svůj úděl.

Tak tedy přicházím.
Povstanu z popela.
Nově narozený spasitel
s ohněm v očích.

Nejsem vůdce.
Nezbyde nikdo , kdo mě následoval.
Jsem ohnivá touha po vašem osvobození.

Znám svůj osud.
Protože jsem to já , jsem osudem všech.
V troskách tohoto světa se znovu zrodím.

Dnes v noci…
Když andělé volají mé jméno a
můj dech živí plamen.
A svět , který jsi vídal ,
je už jen částí historie.

Žádné bohatství , moc nebo sláva. Život už nikdy nebude jako dřív.
A můj odkaz bude
otevřená náruč osudu.

Tak tedy přicházím.
Povstanu z popela.
Nově narozený spasitel
s ohněm v očích.

Dnes v noci…
Když andělé volají mé jméno a
můj dech živí plamen.
A svět , který jsi vídal ,
je už jen částí historie.

Žádné bohatství , moc nebo sláva. Život už nikdy nebude jako dřív.
A můj odkaz bude
otevřená náruč osudu.