Devil’s Avatar

The land full of vultures ,
they feel a carcass miles away.
Show your fear , show you’re weak ,
they’ll settle down on you and then you pray.

The crowd of faceless demons
tear your lonely soul apart.
They feed on your pain , on your despair.
First you’d use your mind and then your heart.

This is the last awakening of a free man
and maybe last awakening at all.
From the deepest heart of the Earth you can hear the call.
It’s a rising of evil ,
a new born breed of ghouls.
The new age of the devil’s avatar , to whom we sold our souls.

Here is a friendship just a game
but evil is too much real.
A hunting zone for cowards , for hogs.
In ignorance they broke first seal.

This is the last awakening of a free man
and maybe last awakening at all.
From the deepest heart of the Earth you can hear the call.
It’s a rising of evil ,
a new born breed of ghouls.
The new age of the devil’s avatar , to whom we sold our souls…our bloody souls.

Ďáblův avatar

Země plná supů,
cítí mršinu na míle daleko.
Ukaž svůj strach,ukaž svou slabost,
slétnou se na tebe a pak se modli.

Zástup démonů bez tváře
trhají tvou osamělou duši na kusy.
Živí se tvou bolestí,tvým zoufalstvím.
Nejdřív bys měl použít svůj rozum a až potom své srdce.

Tohle je poslední probuzení svobodného člověka
a možná poslední probuzení vůbec.
Z nejhlubšího nitra Země můžeš slyšet volání.
Je to vzestup zla,
nově zrozená rasa démonů.
Nový věk ďáblova avatara, kterému jsme zaprodali své duše.

Tady je přátelství jen hra,
ale zlo je až příliš skutečné.
Lovecká zóna pro zbabělce a sobce.
V nevědomosti rozlomili první pečeť.

Tohle je poslední probuzení svobodného člověka
a možná poslední probuzení vůbec.
Z nejhlubšího nitra Země můžeš slyšet volání.
Je to vzestup zla,
nově zrozená rasa démonů.
Nový věk ďáblova avatara, kterému jsme zaprodali své duše… své zatracené duše.