Gaia

Forgotten gift , betrayed and trampled. Matter of course without gratitude.
Poisoned claws thrusted deep into own neck.

The gift of life , it was supposed to be just the end of solitude.
And now it’s time to take it back.

Let it rain on this mundane misery ,
until the years of history reach the bottom in the ocean’s deep.
Let the storm unleash and slash the Earth ,
as the wind may bring rebirth ,
the awakening from sleep.

Storm clouds , the ruthless army. The order is :  „Overthrow the reign ,
not to take captives , this struggle has no rules.“

With heavy rain wash away the centuries full of dirt and bloody stains.
This suicide order of mean and selfish fools.

Let it rain on this mundane misery ,
until the years of history reach the bottom in the ocean’s deep.
Let the storm unleash and slash the Earth ,
as the wind may bring rebirth ,
the awakening from sleep.

Gaia

Zapomenutý dar,zrazený a pošlapaný. Samozřejmost zbavená vděku.
Otrávené drápy zaťaté hluboko do vlastního krku.

Dar života. Měl to být jen konec samoty.
A teď je čas vzít si ho zpět.

Nechť prší na tuhle světskou bídu, dokud ty roky historie neskončí na dně oceánu.
Nechť se rozpoutá bouře a bičuje Zemi, ať vítr může přinést znovuzrození, probuzení ze spánku.

Bouřkové mraky,nemilosrdná armáda. Rozkaz zní : „Svrhněte vládu,
nebrat zajatce,tenhle boj nemá pravidla.“

Silným deštěm smýt ta staletí plná špíny a krvavých skvrn.
Ten sebevražedný řád podlých a sobeckých bláznů.

Nechť prší na tuhle světskou bídu, dokud ty roky historie neskončí na dně oceánu.
Nechť se rozpoutá bouře a bičuje Zemi, ať vítr může přinést znovuzrození, probuzení ze spánku.